Vodovod

  • montaža in popravila hišnih inštalacij,
  • dobava in montaža vseh sanitarnih elementov,
  • dobava, montaža in vzdrževalna dela na zunanjih vodovodih,
  • dobava in montaža fekalnih čistilnih naprav (biološke čistilne naprave, črpalke za fekalne vode, …)